Postovi označeni: kontaktne leće

Trebaju li djeca nositi kontaktne leće i kada?

Na prvi pogled, riječi poput “kontaktne leće” i “djeca” kao da ne pripadaju istoj rečenici. U stvarnosti, one su često savršen spoj, s tim da se pod “djecom” misli na tinejdžere. T...