Oglašavanje na portalu Dioptrija.hr

Portal Dioptrija.hr najposjećeniji je portal o zdravlju vida kojeg čitaju osobe koje imaju dioptriju i probleme s vidom. Svaki mjesec ga čita više od 150.000 korisnika.

Mogućnosti oglašavanja:

  • Banneri
  • Sponzorirani ili native članci
  • Sponzorirane kolumne, itd.

Cilj portala je poslužiti kao kvalitetan kanal promocije i komunikacije klinikama i oftalmolozima koji žele svoju stručnost komunicirati potencijalnim pacijentima i tako graditi svoje ime, pomažući ljudima savjetima i svojom ekspertizom.

Za sve upite vezane za oglašavanje na portalu i suradnju slobodno nas kontaktirajte:

[email protected]

☎ 091 5349 617