Kategorija: Znanost i tehnologija

Kako naš mozak vidi?

Kako naš mozak vidi? Kada pogledate sliku, svaki od različitih „vidnih“ područja u mozgu čini se da ima „mapu“ slike kojoj dodaje detalje – poput pokreta, boje, dubine ili oblika....