Postovi označeni: lijeno oko

Koordinacija očiju - kako je poboljšati?

Kada oči nemaju simultanu sposobnost koordinacije tj. kada i lijevo i desno oko nemaju simultanu koordinaciju očnih mišića to može dovesti do poteškoća sa vidom, kao što je diplopi...