Nova tehnologija za bolji vid

Dioptrija.hr
Nova tehnologija za bolji vid

U samo zadnjih desetak godina razvile su se tehnologije koje pomažu ljudima da bolje vide. Dok medicinska istraživanja napreduju u potrazi za što boljim tretmanima i lijekovima, neka tehnološka rješenja nude ljudima mogućnost da vide sada.

„Second Sight i Argus II“

Jedan od pionira na polju tehnologije viđenja, „Second Sight“ nastao je 1998., a trenutno se proizvodi druga verzija proizvoda.

Optical Express

Izrađen je od dva dijela:

Implatant zahtjeva 4-satnu operaciju. Uređaj se kirurški ugrađuje u oko na vrh mrežnice te uz dužinu vanjskog dijela oka. Uključuje antenu, elektronički uređaj i polje elektroda. Vanjska oprema uključuje naočale, VPU (video precessing unit) i kabel.

U zdravom oku fotoreceptori (štapići i čunjići) u mrežnici pretvaraju svjetlost u elekrokemijske impulse koji putuju prema mozgu, gdje se oni pretvaraju u slike. Ako fotoreceptori ne funkcioniraju ispravno, mozak ne može proizvesti sliku. „Argus II“ je dizajniran da premosti oštećene fotoreceptore.

Minijaturna video kamera smještena u pacijentovim naočalama usmjerava se prema objektu. Slika se šalje prema VPU- u koji pacijent nosi na sebi. Zatim se procesira i šalje natrag naočalama preko kabela. Ova informacija se šalje bežičnim putem anteni u implantantu te se signali šalju do polja elektroda, koje emitiraju male pulseve elektriciteta. Ti pulsevi premošćuju oštećene fotoreceptore i stimuliraju preostale stanice. Vizualna informacija se tada šalje prema mozgu kako bi stvorila percepciju uzoraka svjetla koje pacijenti mogu naučiti interpretirati kao objekt. Potreban je zahtjevan trening kako bi se ovakav sistem mogao efikasno koristiti.

Osim ovog uređaja, postoje i neke druge tehnologije a mnoga pomagala  su jos u razvoju. Neki od postojećih su „eSight“, „CentraSight“ i bioničke leće.

Ocjena članka:

0 / 5 0
Optical Express dr. Šarić
  • Laserska korekcija vida
  • Operacija sive mrene
  • Zamjena očne leće

Možda će vas zanimati

Novi članci