Oglašavanje na portalu Dioptrija.hr

Portal Dioptrija.hr najposjećeniji je portal o zdravlju vida kojeg čitaju osobe koje imaju dioptriju i probleme s vidom. Svaki mjesec ga čita više od 150.000 korisnika.

Mogućnosti oglašavanja: Banneri, Sponzorirani ili native članci, Sponzorirane kolumne, itd.

Cilj portala je poslužiti kao kvalitetan kanal promocije i komunikacije klinikama i oftalmolozima koji žele svoju stručnost komunicirati potencijalnim pacjentima i tako graditi svoje ime, pomažući ljudima savjetima i svojom ekspertizom.

Za sve upite vezano za oglašavanje na portalu i suradnju  možete nas kontaktirati 

mailom: kontakt@dioptrija.hr

ili na telefon: 091 5349617