Oglašavanje na portalu Dioptrija.hr

Portal Dioptrija.hr najposjećeniji je portal o zdravlju vida i posjećuju ga isključivo osobe koje imaju dioptriju i probleme sa vidom, jer portal pruža sve informacije upravo takve tematike.

Cilj portala je poslužiti kao kvalitetan kanal promocije i komunikacije klinikama i oftalmolozima koji žele svoju stručnost komunicirati potencijalnim pacjentima i tako graditi svoje ime, pomažući ljudima savjetima i svojom ekspertizom.

 

Za sve upite vezano za oglašavanje na portalu i suradnju  možete nas kontaktirati 

mailom: kontakt@dioptrija.hr

ili na telefon: 091 5349617